METAMORFOSIS, Revista; CALDERÓN, Gema. L`EMIGRANT 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals. METAMORFOSIS, [S.l.], p. Pag 144 - 148, june 2018. ISSN 2341-278X. Disponible en: <https://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/88>. Fecha de acceso: 16 july 2020