Metamorfosis, R., & Calderón, G. (2018). L`EMIGRANT 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals. METAMORFOSIS, , Pag 144 - 148. Consultado de https://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/article/view/88